Änglar.

Änglar.
Några små änglar jag gjort av prismor.

För mer info kontakta