Tändsticksask.

Tändsticksask.
En tändsticksask med en liten hund som jag fick på beställning.

För mer info kontakta